سبد خرید

منو اصلی

حساب کاربری

عضویت و ایجاد حساب کاربری در بیگ فوت تایر رایگان می ‌باشد. اشخاص برای عضویت باید به بخش عضویت مراجعه نمایند. ثبت ‌نام در سایت و تکمیل فرم عضویت که در آن اطلاعاتی نظیر نام و نام خانوادگی، شماره تماس و ایمیل دریافت می ‌شود به ‌منزله آگاهی و پذیرش کامل قوانین و مقررات بیگ فوت تایر می‌ باشد.

هر شخصی که به هر مقصود و به هر اندازه ‌ای از بیگ فوت تایر استفاده نماید به معنای آن است که از تمام قوانین و مقررات سایت آگاهی کامل دارد و آن را به ‌صورت کامل پذیرفته و تابع آن می‌ باشد.

هر شخصی فقط می ‌تواند یک حساب کاربری داشته باشد و در صورتی ‌که بعدا مشخص شود شخصی بیش از یک حساب کاربری داشته است، بیگ فوت تایر می‌ تواند آن حساب‌ ها را حذف و دسترسی کاربر به پروفایل کاربری خود را قطع نماید و کاربر نیز حق هیچ ‌گونه اعتراضی نسبت به این اقدام بیگ فوت تایر را ندارد.

اشخاص برای عضویت در سایت باید از اطلاعات و مشخصات هویتی خودشان استفاده نمایند و بیگ فوت تایر هیچ‌ گونه مسئولیتی در ازای تخلف از این ماده ندارد.

در صورتی ‌که معلوم شود شخصی با نام و حساب کاربری جعلی اقدام به خرید محصولات و یا استفاده از سایت نموده است، بیگ فوت تایر می‌ تواند نسبت به حذف آن حساب کاربری اقدام نماید. در این حالت وجه پرداخت شده به کاربر مسترد نخواهد شد.

اشخاص باید در ایجاد حساب کاربری خود دقت کافی نمایند تا اطلاعات و مشخصات واقعی خود را صحیح و کامل ثبت نمایند. بیگ فوت تایر مسئولیتی در قبال نادرست بودن اطلاعات کاربر ندارد.

در صورتی که معلوم شود شخصی به تبلیغات منفی، نادرست، ناروا و یا مغرضانه علیه بیگ فوت تایر پرداخته یا می‌ پردازد، خواه این فعالیت ‌ها در فضای آنلاین باشد خواه آفلاین، بیگ فوت تایر می‌ تواند حساب کاربر را حذف و شخص خاطی را از سایت اخراج نماید.

عضویت و ایجاد حساب کاربری در بیگ فوت تایر رایگان می ‌باشد. اشخاص برای عضویت باید به بخش عضویت مراجعه نمایند. ثبت ‌نام در سایت و تکمیل فرم عضویت که در آن اطلاعاتی نظیر نام و نام خانوادگی، شماره تماس و ایمیل دریافت می ‌شود به ‌منزله آگاهی و پذیرش کامل قوانین و مقررات بیگ فوت تایر می‌ باشد.

هر شخصی که به هر مقصود و به هر اندازه ‌ای از بیگ فوت تایر استفاده نماید به معنای آن است که از تمام قوانین و مقررات سایت آگاهی کامل دارد و آن را به ‌صورت کامل پذیرفته و تابع آن می‌ باشد.

هر شخصی فقط می ‌تواند یک حساب کاربری داشته باشد و در صورتی ‌که بعدا مشخص شود شخصی بیش از یک حساب کاربری داشته است، بیگ فوت تایر می‌ تواند آن حساب‌ ها را حذف و دسترسی کاربر به پروفایل کاربری خود را قطع نماید و کاربر نیز حق هیچ ‌گونه اعتراضی نسبت به این اقدام بیگ فوت تایر را ندارد.

اشخاص برای عضویت در سایت باید از اطلاعات و مشخصات هویتی خودشان استفاده نمایند و بیگ فوت تایر هیچ‌ گونه مسئولیتی در ازای تخلف از این ماده ندارد.

در صورتی ‌که معلوم شود شخصی با نام و حساب کاربری جعلی اقدام به خرید محصولات و یا استفاده از سایت نموده است، بیگ فوت تایر می‌ تواند نسبت به حذف آن حساب کاربری اقدام نماید. در این حالت وجه پرداخت شده به کاربر مسترد نخواهد شد.

اشخاص باید در ایجاد حساب کاربری خود دقت کافی نمایند تا اطلاعات و مشخصات واقعی خود را صحیح و کامل ثبت نمایند. بیگ فوت تایر مسئولیتی در قبال نادرست بودن اطلاعات کاربر ندارد.

در صورتی که معلوم شود شخصی به تبلیغات منفی، نادرست، ناروا و یا مغرضانه علیه بیگ فوت تایر پرداخته یا می‌ پردازد، خواه این فعالیت ‌ها در فضای آنلاین باشد خواه آفلاین، بیگ فوت تایر می‌ تواند حساب کاربر را حذف و شخص خاطی را از سایت اخراج نماید.